Pin điện thoại phát nổ biến người thành đuốc sống

Chiếc điện thoại bỏ trong túi người đàn ông bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa lập tức bùng lên và lan ra khắp cơ thể biến anh ta thành ngọn đuốc sống giữa phố.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Smartphone