Táo Y tế với nhiều khúc mắc, bất cập

Y tế năm nay cũng có quá nhiều khó khăn, khúc mắc giống như Giao thông và Giáo dục.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Táo Quân 2017