Việt Hương bị đánh bể đầu

Cả gan lấy trộm tiền nên Việt Hương đã được 'dạy' cho một bài học thích đáng.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác