Thuý Uyên Gia Bảo - Let it be, Imagine (Paul McCartney và John Lenon)

Trong tiết mục này, Gia Bảo được dịp trổ tài đệm đàn Piano cho tiết mục mình biểu diễn. Dù chỉ mới học đàn chưa được 1 năm nhưng em vẫn cố gắng luyện tập thành thục cho tiết mục của mình.

Alice
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác