Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong

Ngày 17/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Một dòng tin tức cập nhật vẫn sẽ chạy trên cạnh cong của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge ngay cả khi tắt màn hình nếu bạn biết khơi nguồn...

Người ta đã làm quen với cạnh cong lạ lẫm từ khi Samsung Galaxy Note Edge xuất hiện với những công dụng phụ trợ như truy cập ứng dụng nhanh, tìm công cụ cơ bản hay đọc tin cập nhật từ các ứng dụng. Đến  thời Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge thì cạnh cong đã được gắn cả 2 bên cho người dùng lựa chọn, đồng thời một trong những tiến bộ rõ ràng nữa là dòng tin tức cập nhật từ các ứng dụng vẫn sẽ chạy trên cạnh cong ngay cả khi tắt màn hình…

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong

Bước 1: Vào Settings và chọn mục Edge screen.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 1
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Vào Settings và chọn mục “Edge screen” (khoanh đỏ).

Bước 2: Vào tiếp Information stream.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 2
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Vào tiếp “Information stream” (khoanh đỏ).

Bước 3: Gạt từ OFF sang ON.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 3
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Gạt từ OFF sang ON (khoanh đỏ).

Bước 4: Vào mục Manage feeds để tùy chọn ứng dụng chạy tin tức trên cạnh cong.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 4
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Vào mục “Manage feeds” để tùy chọn ứng dụng chạy tin tức trên cạnh cong.

Bước 5: Đánh dấu ứng dụng nào bạn muốn chạy tin tức trên cạnh cong. Nếu muốn sắp xếp lại thứ tự xuất hiện của các thanh ứng dụng, hãy bấm REORDER rồi kéo thả.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 5
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Đánh dấu ứng dụng nào bạn muốn chạy tin tức trên cạnh cong. Nếu muốn sắp xếp lại thứ tự xuất hiện của các thanh ứng dụng, hãy bấm REORDER (mũi tên)…

Bước 6: Bây giờ khi đang tắt màn hình, bạn có thể vuốt tay xuống rồi lên trên cạnh cong để bật cạnh cong với các dòng tin tức cập nhật. Hãy vuốt sang 2 bên để đổi từ dòng tin của ứng dụng này sang dòng tin của ứng dụng khác.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 6
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Bây giờ khi đang tắt màn hình, bạn có thể vuốt tay xuống rồi lên trên cạnh cong để bật cạnh cong với các dòng tin tức cập nhật.

Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong - 7
Hướng dẫn dùng Galaxy S6 Edge đọc tin tức trên cạnh cong: Hãy vuốt sang 2 bên để đổi từ dòng tin của ứng dụng này sang dòng tin của ứng dụng khác.

Theo Anh Hào (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Samsung