Nữ nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để thấy phụ nữ ở đâu cũng đẹp

Ngày 01/03/2015 17:19 PM (GMT+7)
Theo Hoàng Minh (Khám phá)
Ngày 01/03/2015 17:19 PM (GMT+7)