Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn”

Ngày 25/05/2015 08:00 AM (GMT+7)

Mẹ đã thật sự hiểu rõ những biến đổi trong từng giai đoạn phát triển của con, đặc biệt trong 6 năm đầu đời để có thể chăm sóc và nuôi dưỡng con đúng cách? Mẹ có biết, bé rất cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” bởi nhu cầu dinh dưỡng của bé luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển

Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” - 1

Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” - 2

Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” - 3

Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” - 4

(Theo Khám phá).