Trẻ cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn”

Mẹ đã thật sự hiểu rõ những biến đổi trong từng giai đoạn phát triển của con, đặc biệt trong 6 năm đầu đời để có thể chăm sóc và nuôi dưỡng con đúng cách? Mẹ có biết, bé rất cần được chăm sóc “đúng dinh dưỡng, đúng giai đoạn” bởi nhu cầu dinh dưỡng của bé luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển

tre can duoc cham soc “dung dinh duong, dung giai doan” - 1

tre can duoc cham soc “dung dinh duong, dung giai doan” - 2

tre can duoc cham soc “dung dinh duong, dung giai doan” - 3

tre can duoc cham soc “dung dinh duong, dung giai doan” - 4

(Theo Khám phá).
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác