Cinemax 2/7: Resident Evil: Damnation

Ngày 02/07/2015 00:01 AM (GMT+7)

Leon Kennedy trở lại là người hùng với trách nhiệm cứu thế giới trên vai.

Giờ

Tên phim

1h15  Resident Evil: Degeneration
2h55  The Art Of War II: Betrayal
4h35  A Degree Of Murder
6h00  The Lost Honour Ep1
7h10  Blind Fury
9h05  The Art Of War II: Betrayal
10h50 Soldier
12h30  Necessary Evil:Villains Of DC Comics
14h10  Unforgettable
16h00  The Sea Gull
18h40 Ike: Countdown To D-Day
20h10  Appleseed Saga: Ex Machina
22h00  The Lost Honour Ep2
23h10  Weird Science
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array