Cinemax 30/10: The Haunted Mansion

Phim dựa trên một trong những kịch bản biểu diễn ăn khách của Disney ở công viên.

Giờ

Tên phim

1h00 The Quiet
2h55 Gremlins 2: The New Batch
4h40 Destination Inner Space
6h00  Dragnet
7h45  Dead Silence (2007)
9h10 Star Trek: The Motion Picture
11h15

 Gothika

12h50  Snakehead Swamp
14h15  Twins
16h00  Battle In Outer Space
17h30  Threshold
19h00 Nightmares
20h40  Cyborg
22h00  Animal
23h20  

 The Haunted Mansion

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác