Star Movies 28/1: Hart's War

Ngày 28/01/2016 00:01 AM (GMT+7)

Trong quá trình tiến hành bảo vệ cho bị cáo của mình Tommy đã phải đứng trước sự lựa chọn: một là vận mệnh đất nước, danh dự và một là mạng sống của chính mình.

Giờ

Tên phim

02h10 ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS
03h55

 NIGHTCRAWLER

05h50

 ROBOTS

07h20  THE BOOK OF LIFE
08h55  POST GRAD
10h25 LAST ACTION HERO
12h35  A GOOD MAN
14h20  THE BEST OF ME
16h15 BEYOND THE REACH
17h50 HART'S WAR
20h00 A MOST VIOLENT YEAR
22h10  OUT OF THE DARK
23h45

 NIGHTCRAWLER

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies