Star Movies 5/5: A Long Way Down

Bốn người gặp nhau vào đêm giao thừa năm mới và tạo thành một gia đình thay thế để giúp họ cảm nhận những tình cảm nào đó trong ngày đặc biệt này...

Giờ

Tên phim

01h50  AFTERSHOCK
03h20  LONG WAY DOWN, A
04h55  LIFE OF CRIME
06h35 X FILES, THE: I WANT TO BELIEVE
08h20  DAY THE EARTH STOOD STILL, THE
10h05  2012
12h45  FAULT IN OUR STARS, THE
14h50 ZOMBIELAND
16h20 SMURFS, THE
18h05 PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS
20h00  WELCOME TO THE JUNGLE
21h40  NOW YOU SEE ME
23h35  PLUSH
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Starmovies
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác