Star Movies 8/9: Anonymous

Ngày 08/09/2015 15:14 PM (GMT+7)

Là bộ phim dựng lên với một giả thuyết khiến mọi người phải thay đổi hẳn cách nhìn về Shakespeare

Giờ

Tên phim

01h00  ARE YOU HERE
02h55  THE INTERNATIONAL
04h55  ANONYMOUS
07h05  JUST GO WITH IT
09h00  OBSESSED
10h50 THE DAY THE EARTH STOOD STILL
12h35  NATIONAL SECURITY
14h10  MAKE YOUR MOVE
16h00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY
17h55 THE BOOK OF ELI
20h00 SPIDER -MAN
22h05  ARE YOU HERE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Array