Dĩa có thể giúp bạn làm bông lại những sợi lông trên thảm sau một thời gian bị đè bởi vật nặng như chân bàn, chân ghế.

Dĩa có thể giúp bạn làm bông lại những sợi lông trên thảm sau một thời gian bị đè bởi vật nặng như chân bàn, chân ghế.

Theo Ngọc Trâm (Khám Phá)
Ngày 08/06/2015 12:01 PM (GMT+7)