Một bình Ikebana khác ba bông của chị Châu.

Một bình Ikebana khác ba bông của chị Châu.

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)
Ngày 10/04/2015 00:06 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Cắm hoa đẹp