Để cắm được bình loa kèn vào phom đẹp đòi hỏi người cắm phải chú ý đến từng cành hoa đơn lẻ.

(Hoa của chị Hanh Nguyen My).

Để cắm được bình loa kèn vào phom đẹp đòi hỏi người cắm phải chú ý đến từng cành hoa đơn lẻ.

(Hoa của chị Hanh Nguyen My).

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)
Ngày 10/04/2015 00:06 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Cắm hoa đẹp