Nếu còn nhớ những thứ "đồ cổ" trong nhà ngày xưa này, có lẽ bạn... đã già!

Nhớ ngày xưa vẫn dùng giàn an-ten, mỗi lần chạy đi xoay giàn để TV nét hơn, bố lại hỏi: "TV nét chưa con ơi?", nghe bồi hồi mà thân thương lắm.

Nhớ ngày xưa vẫn dùng giàn an-ten, mỗi lần chạy đi xoay giàn để TV nét hơn, bố lại hỏi: "TV nét chưa con ơi?", nghe bồi hồi mà thân thương lắm.

Theo Du Jin (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 08/09/2017 00:28 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Nội thất đẹp
Tin hay đừng bỏ lỡ