Mặc cảm sau sinh vì tóc rụng triền miên, đầu hói cả mảng, nhớ lời mẹ dặn tôi mới thấm thía