Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ

Nơi công tác: BV Thanh Nhàn

Chuyên môn

Sản phụ khoa

Nơi công tác hiện tại

Bệnh viện Thanh Nhàn

Chức vụ

Phó Trưởng khoa Phụ sản kiêm Trưởng sản 2 tại...

Bài được quan tâm nhất

Tin hay đừng bỏ lỡ