Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên môn

Sản phụ khoa

Nơi công tác hiện tại

Bệnh viện Thanh Nhàn

Chức vụ

Phó Trưởng khoa...

Bài được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến