Mang thai 1-3 tháng

Mang thai 1-3 tháng

3 tháng đầu được coi là giai đoạn quan trọng nhất khi em bé mới hình thành và bắt đầu phát triển. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về sự phát triển cân nặng, chiều dài của em bé, mẹ...

  • Quá trình phát triển thai 1-3 tháng  

  • Dấu hiệu cảnh báo thai 1-3 tháng  

  • Cách tính tuổi thai