Thai nhi 9 tuần tuổi

Thai nhi 9 tuần tuổi

Thai nhi tuần thứ 9, tim của bé phân chia rõ thành 4 buồng và các van bắt đầu hình thành.

Tin được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến