Một lần nữa Jennifer Lawrence bị đem ra bêu rếu vì thời trang như lấy tấm ga trải giường quấn vào người.

Một lần nữa Jennifer Lawrence bị đem ra bêu rếu vì thời trang như lấy tấm ga trải giường quấn vào người.

Theo Linh Nga (Khám phá)
Ngày 21/10/2015 17:59 PM (GMT+7)
Tin hay đừng bỏ lỡ