4 trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động

Ngày 03/11/2020 15:45 PM (GMT+7)

Người lao động thực hiện các hành vi sau đây có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường từ phía người lao động như sau:

1. Khi người lao động và người sử dụng lao động đã có thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm mà người lao động có hành vi vi phạm các quy định này thì có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động.

(Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019).

2. Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

(Khoản 2 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019).

4 trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động - 1

3. Khi người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo quy định của pháp luật).

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động 2019.

(Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019).

4. Khi người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định bồi thường theo thời giá thị trường).

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

4 trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động - 3

Ảnh mang tính minh họa

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

(Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019).

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/4-truong-hop-nguoi-lao-dong-phai-boi-thuong-cho-nguoi-su-d...

Điểm mới về ngày nghỉ phép năm của người lao động từ 2021
rường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động được người sử dụng lao động...
Theo Tin, ảnh: A.Khánh (Người lao động)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h