6/2 sẽ thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 tại TP.HCM

Ngày 19/01/2015 08:48 AM (GMT+7)

Nội dung khảo sát là kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn học Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Sinh học (chủ yếu thuộc chương trình lớp 7 đến thời điểm khảo sát).

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa cho biết sẽ thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 THCS trên địa bàn vào ngày 6/2.

Mục đích nhằm khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 7 qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó là đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học sinh thành phố ở những lớp đầu cấp THCS qua một số môn học.

TP.HCM sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 vào ngày 6/2.

Nội dung khảo sát là kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn học Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Sinh học (chủ yếu thuộc chương trình lớp 7 đến thời điểm khảo sát).

Mỗi học sinh lớp 7 sẽ làm 1 bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu trong thời gian 90 phút thuộc một trong hai nội dung Ngữ văn - Toán học hoặc Vật lí - Sinh học.

Sở GD – ĐT thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức cấp thành phố và Hội đồng ra đề khảo sát. Phòng GDĐT thành lập ban tổ chức quận, huyện và hội đồng sao in đề khảo sát.

Phòng GDĐT thông báo kế hoạch khảo sát đến hiệu trưởng các trường THCS công lập trên địa bàn và quy định khoảng số báo danh cho học sinh của mỗi trường. Nhà trường dặn dò học sinh đem theo bút chì và gôm (tẩy) để làm bài khi dự khảo sát.

Theo Tào Nga (Khám Phá)