Xe công đi lễ chùa, GĐ Sở phải chịu trách nhiệm

Ngày 16/02/2014 15:07 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xe công đi lễ hội hay cán bộ, công chức lễ chùa trong giờ làm việc.

UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc cấm sử dụng xe công đi lễ chùa. Các trường hợp xử dụng xe công đi lễ chùa sẽ bị tỉnh xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Xe công đi lễ đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, việc chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính, về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân giám sát, phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm, phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc tổ chức các lễ hội sau tết UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương chỉ đạo việc tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Theo Đức Ngọc (Người Lao Động)