Rơi nước mắt với clip "Cha là tuyệt vời nhất"

Đoạn clip muốn nói với mọi người "Hãy chăm sóc cha mẹ cho dù họ bị bệnh tật hay không làm được gì".

Theo Black Cat (Tổng hợp từ Youtube) (Khám phá)
Xem thêm chủ đề: cha me | cha | me | con | clip eva | ngay cua me