Cây trúc xinh duyên dáng cùng An Nam, Thanh Xuân

Thể hiện Cây trúc xinh, An Nam và R'mah Thanh Xuân được đánh giá là ăn ý nhất từ trước đến nay.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác