Bằng chứng về sức trẻ đáng khâm phục của Diễm My 6X

Ngày 08/12/2014 18:00 PM (GMT+7)
Nữ diễn viên Diễm My đặc biệt yêu thích những thiết kế của Đỗ Mạnh Cường. Đây cũng là sở thích của diễn viên múa Linh Nga. Vì thế, hai người đẹp này thường xuyên đụng hàng nhau.

Nữ diễn viên Diễm My đặc biệt yêu thích những thiết kế của Đỗ Mạnh Cường. Đây cũng là sở thích của diễn viên múa Linh Nga. Vì thế, hai người đẹp này thường xuyên đụng hàng nhau.

Theo Linh Nga (Khám phá)