Bói tình yêu ngày 29/11

Muốn một mối quan hệ bền vững, cả hai nên tôn trọng "sự tự do trong khuôn khổ" của nửa kia.

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 1
 boi tinh yeu ngay 29/11 - 2
 boi tinh yeu ngay 29/11 - 3
 boi tinh yeu ngay 29/11 - 4
 boi tinh yeu ngay 29/11 - 5

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 6

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 7
 boi tinh yeu ngay 29/11 - 8

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 9

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 10

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 11

 boi tinh yeu ngay 29/11 - 12

(Khampha.vn)