Trong phong tục cưới hỏi của người Việt Nam, phòng ngủ đêm tân hôn chiếm một vị trí rất quan trọng.
Việc chọn lựa và bố trí giường cưới rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống hôn nhân.
Treo ảnh cưới không hợp lý có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến đời sống hôn nhân.
Lựa chọn màu sắc đám cưới có thể rất khó khăn nhưng đừng lo lắng, chúng tôi đã chọn ra sự kết hợp...