Bùi Bảo Nam - AD10192

Bé Bùi Bảo Nam, số báo danh AD10192 rất thích nghịch xe.

Bé Bùi Bảo Nam, sinh ngày 25/6/2015. Tên ở nhà của bé là Bi. Bé thích ngồi chơi hơn là bế.

bui bao nam - ad10192 - 1
Bé Bùi Bảo Nam, sinh ngày 25/6/2015.

bui bao nam - ad10192 - 2

bui bao nam - ad10192 - 3
Tên ở nhà của bé là Bi.

bui bao nam - ad10192 - 4

bui bao nam - ad10192 - 5
Bé thích ngồi chơi hơn là bế.

bui bao nam - ad10192 - 6

bui bao nam - ad10192 - 7

bui bao nam - ad10192 - 8

bui bao nam - ad10192 - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác