Đào Minh Ánh - AD15220

Ngày 02/04/2016 12:00 PM (GMT+7)

Bé Đào Minh Ánh, số báo danh AD15220 rất đáng yêu.

Bé Đào Minh Ánh, sinh ngày 09/01/2016. Đầu bé có 3 chỏm tóc rất đáng yêu.

Đào Minh Ánh - AD15220 - 1
Bé Đào Minh Ánh, sinh ngày 09/01/2016.

Đào Minh Ánh - AD15220 - 2
Đầu bé có 3 chỏm tóc rất đáng yêu.

Đào Minh Ánh - AD15220 - 3

Đào Minh Ánh - AD15220 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé