Giang Lê Thành Bảo - AD13824 - Dê con đáng yêu, hay cười

Ngày 30/04/2016 23:41 PM (GMT+7)

Bé Giang Lê Thành Bảo, số báo danh AD13824 đáng yêu, hay cười.

Bé Giang Lê Thành Bảo, sinh ngày 21/10/2015.

Giang Lê Thành Bảo - AD13824 - Dê con đáng yêu, hay cười - 1

Giang Lê Thành Bảo - AD13824 - Dê con đáng yêu, hay cười - 2

Giang Lê Thành Bảo - AD13824 - Dê con đáng yêu, hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)