Huỳnh Ngọc Bảo Châu - AD26045

Bé Huỳnh Ngọc Bảo Châu, số báo danh AD26045 thích ca hát.

Bé Huỳnh Ngọc Bảo Châu, sinh ngày 7/5/2010. Bé được 11 tháng. Bé rất thích hát.

huynh ngoc bao chau - ad26045 - 1
Bé Huỳnh Ngọc Bảo Châu, sinh ngày 7/5/2010.

huynh ngoc bao chau - ad26045 - 2
Bé được 11 tháng. Bé rất thích hát.

huynh ngoc bao chau - ad26045 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác