Huỳnh Tấn Đạt - AD23938

Bé Huỳnh Tấn Đạt, số báo danh AD23938 thích tô màu.

Bé Huỳnh Tấn Đạt, sinh ngày 26/10/2013. Bé đi nhà trẻ tại trường Mầm non Hương Sen. Bé thích tô màu, hát, xem hoạt hình.

huynh tan dat - ad23938 - 1
Bé Huỳnh Tấn Đạt, sinh ngày 26/10/2013. 

huynh tan dat - ad23938 - 2
Bé đi nhà trẻ tại trường Mầm non Hương Sen.

huynh tan dat - ad23938 - 3

huynh tan dat - ad23938 - 4
Bé thích tô màu, hát, xem hoạt hình.

huynh tan dat - ad23938 - 5

huynh tan dat - ad23938 - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác