Kiều Thị Khánh Thùy - AD15172 - Cô bé thông minh

Ngày 30/04/2016 23:07 PM (GMT+7)

Bé Kiều Thị Khánh Thùy, số báo danh AD15172 thích ăn mỳ Ý.

Bé Kiều Thị Khánh Thùy, sinh ngày 25/08/2011. Con thông minh, hiếu động, đôi khi cũng làm nũng lắm.

Kiều Thị Khánh Thùy - AD15172 - Cô bé thông minh - 1

Kiều Thị Khánh Thùy - AD15172 - Cô bé thông minh - 2

Kiều Thị Khánh Thùy - AD15172 - Cô bé thông minh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)