Nguyễn Đình Lâm - AD27873 - Mắt cười lém lỉnh

Bé Nguyễn Đình Lâm, số báo danh AD27873 cười rất tươi.

Bé Nguyễn Đình Lâm, sinh ngày 04/04/2014. 

nguyen dinh lam - ad27873 - mat cuoi lem linh - 1

nguyen dinh lam - ad27873 - mat cuoi lem linh - 2

nguyen dinh lam - ad27873 - mat cuoi lem linh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)