Nguyễn Gia Bảo - AD25560 - Anh chàng năng động

Ngày 21/04/2016 16:46 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Gia Bảo, số báo danh AD25560 rất năng động.

Bé Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 08/05/2013. Bé năng động, luôn bảo lưu ý kiến của mình trong mọi trường hợp.

nguyen gia bao - ad25560 - anh chang nang dong - 1

nguyen gia bao - ad25560 - anh chang nang dong - 2

nguyen gia bao - ad25560 - anh chang nang dong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)