Nguyễn Huy Hoàng - AD11717 - Cậu bé hóm hỉnh

Ngày 29/04/2016 16:41 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Huy Hoàng, số báo danh AD11717 thích chơi đồ chơi oto, máy xúc...

Bé Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 11/12/2013. Bé 2,5 tuổi, thông minh, hóm hỉnh.

Nguyễn Huy Hoàng - AD11717 - Cậu bé hóm hỉnh - 1

Nguyễn Huy Hoàng - AD11717 - Cậu bé hóm hỉnh - 2

Nguyễn Huy Hoàng - AD11717 - Cậu bé hóm hỉnh - 3

Nguyễn Huy Hoàng - AD11717 - Cậu bé hóm hỉnh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)