Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính

Ngày 27/04/2016 16:45 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Huỳnh Phương Linh, số báo danh AD10335 thích đi chơi với tất cả mọi người, thích đi mua sắm với Mẹ, đặc biệt Bé rất thích chụp ảnh.

Bé Nguyễn Huỳnh Phương Linh, sinh ngày  28/02/2014.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 1

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 2

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 3

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 4

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 5

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 6

Nguyễn Huỳnh Phương Linh - AD10335 - Cô bé má phính - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)