Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh

Ngày 27/04/2016 17:27 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Uy Vũ, số báo danh AD19319 thích ca hát.

Bé Nguyễn Uy Vũ, sinh ngày 03/08/2013. Tên ở nhà của bé là Coca. Bé hay cười từ nhỏ, thích ca hát và chụp ảnh.

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 1

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 2

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 3

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 4

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 5

Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)