Nguyễn Uy Vũ - AD19319 - Bé Coca lém lỉnh

Bé Nguyễn Uy Vũ, số báo danh AD19319 thích ca hát.

Bé Nguyễn Uy Vũ, sinh ngày 03/08/2013. Tên ở nhà của bé là Coca. Bé hay cười từ nhỏ, thích ca hát và chụp ảnh.

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 1

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 2

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 3

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 4

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 5

nguyen uy vu - ad19319 - be coca lem linh - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác