Nguyễn Võ Thanh Tuấn - AD99296 - Sóc Nâu đáng yêu

Ngày 26/04/2016 01:42 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Võ Thanh Tuấn, số báo danh AD99296 thích mút tay.

Bé Nguyễn Võ Thanh Tuấn, sinh ngày 03/11/2015. Cô chú thấy Sóc Nâu đáng yêu không ạ?

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 1

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 2

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 3

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 4

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 5

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 6

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 7

nguyen vo thanh tuan - ad99296 - soc nau dang yeu - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin hay đừng bỏ lỡ