Phạm Thái Bảo - AD16482 - Cu Ken mê sữa

Bé Phạm Thái Bảo, số báo danh AD16482 rất thích sữa.

Bé Phạm Thái Bảo, sinh ngày 19/03/2016. Ở nhà mọi người gọi bé là Ken. Bé rất thích sữa. Sữa gì bé cũng thích nhất là sữa mẹ. Ken chỉ ăn no là lăn quay ra ngủ.

pham thai bao - ad16482 - cu ken me sua - 1
Bé Phạm Thái Bảo, sinh ngày 19/03/2016.

pham thai bao - ad16482 - cu ken me sua - 2
Ở nhà mọi người gọi bé là Ken. Bé rất thích sữa. Sữa gì bé cũng thích nhất là sữa mẹ. Ken chỉ ăn no là lăn quay ra ngủ.

pham thai bao - ad16482 - cu ken me sua - 3

pham thai bao - ad16482 - cu ken me sua - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác