Phạm Trương Mỹ Ngọc - AD17461

Ngày 21/03/2016 15:40 PM (GMT+7)

Bé Phạm Trương Mỹ Ngọc, số báo danh AD17461 thích thời trang.

Bé Phạm Trương Mỹ Ngọc, sinh ngày 13/11/2015. Bé được 4 tháng 15 ngày. Bé rất thích thời trang.

Phạm Trương Mỹ Ngọc - AD17461 - 1
Bé Phạm Trương Mỹ Ngọc, sinh ngày 13/11/2015.

Phạm Trương Mỹ Ngọc - AD17461 - 2
Bé được 4 tháng 15 ngày. Bé rất thích thời trang.

Phạm Trương Mỹ Ngọc - AD17461 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé Mỹ Ngọc nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé