Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu

Ngày 30/04/2016 15:27 PM (GMT+7)

Bé Trần Hữu Tín, số báo danh AD98540 hay cười, thích xem hoạt hình.

Bé Trần Hữu Tín, sinh ngày 23/12/2015. Bé Trần Hữu Tín, hiện nay được hơn 4 tháng tuổi, đã biết lật, hay cười và lúc xem phim hoạt hình thì bé cảm thấy rất vui.

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 1

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 2

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 3

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 4

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 5

Trần Hữu Tín - AD98540 - Cậu bé đáng yêu - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)