Trịnh Thảo Linh - AD15230

Bé Trịnh Thảo Linh, số báo danh AD15230 thích hát cho bố mẹ nghe.

Bé Trịnh Thảo Linh, sinh ngày 23/6/2014 ở Đồng Quan - Đồng Sơn - Tp Bắc Giang - Bắc Giang. Bé rất thích nghịch nước, thích được vận động bên ngoài, thích giúp mẹ làm việc nhà. Mỗi lần mẹ đi làm về đều ra cửa đón bảo mẹ bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang ra rồi cầm đi cất giúp mẹ.

trinh thao linh - ad15230 - 1
Bé Trịnh Thảo Linh, sinh ngày 23/6/2014 ở Đồng Quan - Đồng Sơn - Tp Bắc Giang - Bắc Giang. 

trinh thao linh - ad15230 - 2
Bé rất thích nghịch nước, thích được vận động bên ngoài, thích giúp mẹ làm việc nhà. Mỗi lần mẹ đi làm về đều ra cửa đón bảo mẹ bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang ra rồi cầm đi cất giúp mẹ.

trinh thao linh - ad15230 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho be Thảo Linh nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác