NTK Li Lam: Không có công thức chung nào tạo nên thần thái của phụ nữ!

Không đơn thuần là thời trang, Li Lam còn chú trọng đến thần thái của những người phụ nữ trong thế giới của cô. Với Lam, cái đẹp và sức cuốn hút của người phụ nữ từ bên trong mới là cái đáng để lưu tâm. Bản thân người phụ nữ của Lam cũng phải tự nhận thức và trân quý vẻ đẹp vốn có của mình.