BS Nhi khoa Lê Thị Thu Phương

BS Nhi khoa Lê Thị Thu Phương

Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I - Chuyên ngành Nhi khoa

Nơi công tác: Bác sĩ khoa Nội Nhi tổng hợp - Bệnh viện E đa khoa Trung ương

Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/2014 đến năm 2016: Làm việc tại phòng sơ sinh của khoa Phụ sản - Bệnh viện E.

- Từ 2016 đến nay: Làm việc tại khoa Nội nhi tổng...

Tin hay đừng bỏ lỡ