Bean đi giặt quần áo

Sáng kiến khi giặt đồ của Bean lại trở thành phản tác dụng.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mr. Bean