Bi béo nhà Xuân Bắc quyết tâm phải hỏi bằng được Anh-xtanh câu này

Mẹ Nhung nhờ ông Nguyễn Lân Dũng giúp Bi, nhưng Bi nhất quyết không chịu, phải là Anh-xtanh cơ.

Theo TH (Facebook: Nguyễn Hồng Nhung) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác