Cá sấu dễ dàng bị trăn nuốt chửng

Ngày 10/11/2014 08:37 AM (GMT+7)

Chú cá sấu khỏe mạnh là vậy nhưng vẫn bị biến thành món ngon của trăn một cách dễ dàng

NH